Plnění a použití elastometrické pumpy SMARTeZ 

Použití

SMARTeZ™ elastometrická pumpa je bezpečné, přesné a jednoduché řešení infuze. Pumpa může být plněna stříkačkou nebo automatickým plnícím zařízením.

Dodržujte aseptické techniky a odstraňte zachycený vzduch v plnícím zařízení.

Při připojování stříkačky nebo luer-lock konektoru plnícího zařízení k SMARTeZ™ plnícímu portu nepřitahujte příliš silně, aby se plnící port nepoškodil.

Při použití automatického plnícího zařízení je třeba použít správné spojení, aby nedošlo k přetížení spoje. V důsledku nesouhlasného luer konektoru nebo použití necertifikovaného plnícího setu může nesprávné přitažení způsobit poškození nebo zlomení plnícího portu SMARTeZ™ pumpy.

Doporučený postup plnění:

Připojte luer-lock konektor stříkačky k plnícímu portu pomalým otáčením, dokud nepocítíte mírný odpor.

Otáčejte ve směru hodinových ručiček ne více než 90° od okamžiku, kdy jste pocítili mírný odpor.

Při plnění stříkačkou je doporučeno opřít stříkačku o desku stolu ve vzpřímené poloze tak, aby se píst opíral o desku stolu (viz. obrázek níže). Vždy tlačte tělo stříkačky proti desce stolu. Pumpu plňte s plnícím portem směřujícím dolů.

Plnění SMARTeZ™ pumpy tlačením pístu stříkačky proti plášti pumpy, která je přidržována, může vést k poškození konektoru stříkačky nebo plnícího portu pumpy.

Faktory ovlivňující rychlost infuze


Vliv teploty

Pro zabezpečení deklarované infuzní rychlosti je potřebné zajistit dobrý kontakt omezovače průtoku s pokožkou pacienta, omezovač průtoku vestavěný v pacientském konektoru zabezpečuje kontakt s pokožkou pacienta ke snížení vlivu teploty na průtok. Každý jeden °C nad nebo pod touto teplotou způsobí v infuzní rychlosti odchylku přibližně 2,5 %.

Vliv ředění

Rychlost dávkování infuzních pump SMARTeZ™ je kalkulována pro ředění 0,9 % roztokem NaCl. Použití 5% dextrózy nebo přidání léčiva s vyšší viskozitou než běžný roztok NaCl zvýší čas podání infuze o 10 % nebo více.

Vliv plnícího objemu

Naplnění většího než nominálního objemu způsobí zvýšení rychlosti infuze. Čas podávání infuze se však zpravidla zvýší také v důsledku většího objemu infuze.

Opačný efekt se dostaví při naplnění menšího než nominálního objemu.