SMARTeZ 

Elastometrické infúzne pumpy

O nás

Predstavenie spoločnosti

Firma Epic Medical, výrobca jednorazových infúznych púmp SmarteZ™ je holdingová spoločnosť zaoberajúca sa celým strategickým procesom výroby, od výskumu a vývoja až po konečnú produkciu.

Výroba sa vykonáva na najmodernejších automatizovaných linkách za dodržania prísnych noriem a systémov kontroly kvality, v súlade s požiadavkami príslušných orgánov pre reguláciu zdravotných pomôcok.

Pri súčasných trendoch v oblasti zdravotnej starostlivosti, spôsobených starnutím populácie, si spoločnosť Epic Medical kladie za cieľ prinášať svojimi inovatívnymi produktmi dostupnejšie a kvalitnejšie možnosti terapie pre široký okruh pacientov.


Čo ponúkame

Elastometrické infúzne pumpy SMARTeZ 

Elastometrické infúzne pumpy na jednorázové použitie predstavujú moderný spôsob podávania infúzie s preukázatelne menšími nepriaznivými vplyvmy a maximálnym pohodlím pre pacienta.

Vysoká kvalita technologického zpracovania zaiisťuje bezpečné a efektívne riešenie pre kontinuálne alebo prerušované IV, podkožné alebo epidurálne podánie antibiotík, chemoterapie, analgetík, apod. pre dospelých aj detských pacientov. Liečivo je pacientovi dodané pozitívnym tlakom elastometrickej membrány, rýchlosť dávkovania je určená výberom modelu.

Elastometrické pumpy spĺňajú požiadavky ISO 28620, štandardy pre neelektricky ovládané infúzne pumpy, presnosť dávkovania, ktorá je zásadným výkonnostným parametrom, konzistentne prekračuje požiadavky dané normou. Robustná konštrukcia pumpy odoláva neplánovanému vonkajšiemu tlaku, ktorý se môže objaviť v priebehu domáceho alebo ambulantného použitia, ako je napr. zalahnutie pumpy pacientom alebo prekrútenie hadičiek apod.

Práca s pumpou je intuitívna a jednoduchá, pre ich prevádzku nie sú potrebné batérie, externé napájanie, infúzne stojany, pevno dané rýchlosti dávkovania zaručujú prevádzku bez potreby programovania.

K dispozícii sú pumpy pre bežné použitie a pumpy s membránou a hadičkou s odolnosťou na svetlo, určené pre chemoterapiu.

Pumpa je vyrobená z transparentného materiálu pre jednoduchú vizuálnu kontrolu liečiva, dvojitý vrchnák zabezpečuje sterilitu v priebehu plnenia.

Široký sortiment objemov a rýchlostí dávkovania je logicky označený farebným kódom pre jednoduchú manipuláciu, na výber sú parametry dávkovania pre každú aplikáciu.Schéma infúznej pumpy SMARTeZ ™

1. Plniaci port

2. Vonkajší plášť

3. Multivrstvová elastometrická membrána

4. Uzáver

5. Infúzna hadička

6. Filter častíc a vzduchových bublín (1,2 micro m)

7. Omedzovač prietoku

8. Pacientský konektor

9. Pacientský uzáver

10. Uzáver plniaceho portu

11. Označenie veľkosti plniaceho objemu a dĺžky trvania infúzie

12. Označenie infúznej rýchlosti
Pre ďalšie informácie o elastometrických infúznych pumpách SMARTeZ™ a možnosti ich predstavenia nás prosím kontaktujte.