Plnenie a použitie elastometrickej pumpy SMARTeZ

Použitie

SMARTeZ elastometrická pumpa je bezpečné, presné a jednoduché riešenie infúzie. Pumpa môže byť naplnená striekačkou alebo automatickým plniacím zariadením.

Dodržávajte aseptické techniky a odstráňte zachytený vzduch v plniacom zariadení.

Pri pripojovaní striekačky alebo luer-lock konektora plniaceho zariadenia k SMARTeZ plniacemu portu nepriťahujte príliš silno, aby sa plniaci port nepoškodil.

Pri použití automatického plniaceho zariadenia je potrebné použiť správne spojenie, aby nedošlo k preťaženiu spoja. V dôsledku nesúhlasného luer konektora alebo použití necertifikovaného plniaceho setu môže nesprávne pritaženie spôsobiť poškoeenie alebo zlomenie plniaceho portu SMARTeZ pumpy.

Odporúčaný postup plnenia:

Pripojte luer-lock konektor strikačky k plniacemu portu pomalým otáčaním, až pokiaľ nepocítite mierny odpor.

Otáčajte v smere hodinových ručičiek nie viac ako 90° od okamihu, kedy ste pocítili mierny odpor.

Pri plnení striekačkou je odporúčené oprieť strikačku o dosku stola v vzpriamenej polohe tak, aby se piest opieral o dosku stola (viď. obrázok nižšie). Vždy tlačte telo striekačky oproti doske stola. Pumpu pĺňte s plniacim portom smerujúcim dolu.

Plnenie SMARTeZ pumpy tlačením piestu striekačky oproti plášťu pumpy, ktorá je pridržiávaná, môže viesť k poškodeniu konektora strikačky alebo plniaceho portu pumpy.

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť infúzie


Vplyv teploty

Pre zabezpečenie deklarovanej infúznej rýchlosti je potrebné zabezpečiť dobrý kontakt omedzovača prietoku s pokožkou pacienta, omedzovač prietoku vstavaný v pacientskom konektore zabezpečuje kontakt s pokožkou pacienta na zníženie vplyvu teploty na prietok. Každý jeden °C nad alebo pod touto teplotou spôsobí v infúznej rýchlosti odchýlku približne 2,5 %.

Vplyv riedenia

Rýchlosť dávkovania infúznych púmp SMARTeZ je kalkulovaná pre riedenie 0,9 % roztokom NaCl. Použitie 5 % dextrózy alebo pridanie liečiva s vyššiou viskózitou ako bežný roztok NaCl zvýši čas podnia infúzie o 10 % alebo viac.

Vplyv plniaceho objemu

Naplnenie väčšieho ako nominálneho objemu spôsobí zvýšenie rýchlosti infúzie. Čas podávania infúzie sa však zpravidla zvýši tiež v dôsledku väčsieho objemu infúzie.

Opačný efekt sa dostaví pri naplnení menšieho ako nominálneho objemu.